HJEM

Dette bør du vite før du fester etikettene

Hvordan feste etikettene

 • Overflaten som etiketten skal festes på må være helt ren og tørr. Pass på at overflaten er fri for støv, oljer og annet belegg.
 • Etiketter OG produkt/overflate du skal feste etikettene på må ha romtemperatur.
 • Pass på å ha rene og tørre hender før du tar på etikettene.
 • Fjern baksiden fra etiketten. Da vil limet være avdekket, men overføringspapiret vil fortsatt være på plass.
 • Når baksiden er fjernet er det viktig å velge ønsket plassering. Når du har funnet ønsket plassering trykker du etiketten godt ned mot underlaget med et flatt verktøy (et bankkort eller lignende). Viktig å fjerne alle luftbobler.
 • Påfør etiketten sakte og forsiktig for å sikre at du ikke river vinylen i stykker. Hvis etiketten på noe tidspunkt ikke vil løsne fra overføringspapiret, skyv papiret ned igjen på samme sted, og gni deretter etiketten med fingrene og prøv å trekke av igjen.
 • Fjern overføringspapiret sakte og rolig, start fra toppen og dra nedover. Hvis bokstavene begynner å løfte seg med overføringspapiret, legg det ned igjen og trykk godt ned på området til det er festet på overflaten.

Her er noen viktige punkter som må tas hensyn til før du fester etikettene

 

 • Vinyl er ikke alltid så enkelt å jobbe med. I hvert fall ikke hvis det er veldig kaldt eller veldig varmt. 
 • Etikettene er helt vanntette 24timer etter påføring.
 • Håndvask er anbefalt.
 • Noen typer maling lar ikke vinylen feste seg ordentlig.
 • Under påføring må du passe på at du ikke håndterer vinylen for lenge. Det fordi det frigjøres olje fra fingrene dine som vil gjøre det vanskelig for vinylen å feste seg til overflaten.